skip to Main Content
SHARE THISDELEN OPLINKEDIN

Updates worden vaak op specifieke onderdelen van een applicatie gedaan waardoor grote delen onaangepast blijven. Regressietesten zijn dan de oplossing. Bij updates op onderdelen bestaat het risico dat in de achterliggende techniek door onderlinge relaties toch iets kapot gaat in deze onaangepaste onderdelen. Regressietesten is het testen van ongewijzigde functionaliteit. Het maakt inzichtelijk of de ongewijzigde software nog steeds werkt zoals voorafgaand aan het doorvoeren van een wijziging.

Wilt u uw software laten testen? Neem dan nu contact op met Specialisterren voor een vrijblijvende afspraak.

WILT U CONTACT MET SPECIALISTERREN?   CONTACTFORMULIER