skip to Main Content
SHARE THISDELEN OPLINKEDIN

Denk in diensten en niet in uren maal tarief

Column van Sjoerd van der Maaden op www.computable.nl. Het uurtje-factuurtje model in de dienstverlening heeft zijn langste tijd wel gehad, ook in de testwereld. Testuurtje-factuurtje gaat steeds minder makkelijk op. Het is een ondoorzichtig en achterhaald model. Opdrachtgevers kunnen maar moeilijk nagaan welke dienst er nou eigenlijk geleverd is en tegen welke prijs. Zeker nu er kritisch naar alle kosten gekeken wordt, is dat voor veel klanten niet wenselijk.

Klanten vragen steeds vaker naar wat een project hun oplevert, binnen welk tijdspad en wat het totale kostenplaatje daarvan is. Zo voorkomen ze alsmaar oplopende kosten waardoor budgetten worden overschreden. Vandaag de dag rekenen ook steeds meer testdienstverleners af met het denken in uren maal tarief en stappen over naar het leveren van testdiensten in plaats van testuren. Het resultaat staat hierbij centraal.

Om deze omslag te maken, zijn een aantal aandachtspunten van belang. Het vergt namelijk niet alleen een omschakeling in het aanbieden van de dienst, maar ook de uitvoering. Waar moet je opletten bij het aanbieden en uitvoeren van de dienst om de ‘nieuwe’ testsamenwerking tussen klant en dienstverlener prettig te laten verlopen? Ik heb hieronder vast een voorzet gedaan van de aandachtspunten.

De aanbieding

De nieuwe testsamenwerking begint bij een passend aanbod. Van belang is het dus om de wensen van de klant goed op je netvlies te hebben om de dienst passend te kunnen krijgen. In het algemeen gesteld, verwacht de klant een helder aanbod waaraan een duidelijke doelstelling is gekoppeld. Je spreekt over een deliverable. Hieraan koppel je een prijs en een tijdspad. Op deze manier weet de klant precies welke testdienst hij geleverd krijgt tegen welke prijs en binnen een gestelde termijn.

Bij een herhalende opdracht is het slim de klant te laten kiezen uit een lijst met vooraf vastgestelde testen met standaard prijzen, een ‘cafetaria-model’. Maar dan ben je er nog niet. Het is in wederzijds belang dat er tevens duidelijke randvoorwaarden worden opgesteld. In praktisch en operationeel opzicht, maar ook voor wat betreft de beschikbaarheid en kwaliteit van de benodigde documentatie.

Randvoorwaarden

Een voorbeeld van een randvoorwaarde op operationeel niveau is bijvoorbeeld dat de klant beschikbaar moet zijn voor contact, input en feedback. Hoe kun je immers op tijd leveren als de klant  geen terugkoppeling geeft? Kan immers knap lastig worden om de userstories te testen als je die nog niet binnen hebt. Dit hangt nauw samen met de kwaliteit van de benodigde documentatie.

Zijn de userstories up-to-date? Is het functioneel of technisch ontwerp beschikbaar en volledig? Ook dat zijn zaken van essentieel belang om de test goed uit te kunnen voeren. De documentatie van de klant dient op een bepaald niveau te zijn. Dit zijn zaken om op te nemen in de randvoorwaarden. Bedenk bij het opstellen van de randvoorwaarden dat deze de samenwerking moeten bevorderen en dat het geen ellenlange lijst wordt die afschrikt.

Uitvoering

Een helder aanbod en overeengekomen randvoorwaarden is een goede toolkit voor de testers om aan de slag te gaan. Toch vergt het nieuwe testsamenwerken juist in de praktijk een behoorlijke omslag om te voorkomen dat de testdienstverlener het schip in gaat. Van oudsher zijn testers gewend om dienstverlenend te zijn en dat de uren die daarbij komen kijken, kunnen worden doorbelast.

In de huidige situatie zie je dat uren worden verbrand aan het op orde brengen van de documentatie en aan het verkrijgen van input. Als de klant zich niet houdt aan de randvoorwaarden, is het van groot belang dat er aan de bel getrokken wordt. Alles dat buiten de deliverables valt, is immers niet door te belasten zonder vooraf overleg.

Levering

Om tot een concrete en heldere levering te komen kan je de klant voorzien van een vrijgavedocument. Het vrijgavedocument bevat niet alleen een rapportage van de testresultaten, maar ook een rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden. Hierdoor heeft de klant volledig inzicht in hoe de tests zijn uitgevoerd en wat hij daadwerkelijk geleverd heeft gekregen. De klant heeft nu een goed inzicht in zijn value for money.

Zeker als de tester werkt vanaf een externe locatie is niet altijd de notie van kwaliteit aanwezig bij de klant. De werkzaamheden van de tester zijn dan immers niet direct zichtbaar. Daarom is het zinvol om te bezien of er voor de klant objectieve kwaliteitscriteria te definiëren zijn. Ten tijde van de levering kan dan de score op deze criteria het inzicht in kwaliteit en value for money ondersteunen.

De testdienstverlening kan met een vooruitziende blik om een passend aanbod op te stellen gecombineerd met een kritisch oog om de voortgang te bewaken volgens mij goed mee komen in deze tijd. Zijn er nog extra aandachtspunten die volgens jou een prettige samenwerking bevorderen?

Publicatie: Computable.nl, 22 mei 2013

WILT U CONTACT MET SPECIALISTERREN?   CONTACTFORMULIER