skip to Main Content
SHARE THISDELEN OPLINKEDIN

Eerste Specialisterren Social Return Certificaat uitgereikt

Door de inkoop van testdiensten bij Specialisterren heeft De Goudse in 2015 1,5 baan gecreëerd voor mensen met een vorm van autisme.

Specialisterren is een succesvolle social enterprise. Alle testers van Specialisterren hebben een vorm van autisme. Zíj vormen het hart van ons bedrijf. In onze bedrijfsvoering houden we rekening met het autisme van de medewerkers door aan te sluiten bij hun talenten en capaciteiten. Door deze opzet creëren we winst voor iedereen: een hoogwaardige dienst voor de klant en een baan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return

Kwalitatieve dienstverlening en een sociaal gezicht gaan bij ons hand in hand. Specialisterren ontving daarvoor als eerste ict-onderneming de hoogste erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Specialisterren, economisch gezond en honderd procent sociaal! Ook voor de invulling van uw social return. Door diensten af te nemen bij Specialisterren sluit een klant zich aan bij een bedrijf dat aantoonbaar voldoet aan de social return norm.

Meerdere bedrijven hebben door de inkoop van testdiensten bij Specialisterren in 2015 banen gecreëerd voor mensen met een vorm van autisme. Al deze klanten verrassen we met een Specialisterren Social Return Certificaat.

WILT U CONTACT MET SPECIALISTERREN?   CONTACTFORMULIER