skip to Main Content
SHARE THISDELEN OPLINKEDIN

Specialisterren maakt kwalitatieve effecten van arbeidsparticipatie zichtbaar

Specialisterren draagt substantieel bij aan de realisatie van banen. Naast de kwantiteit (hoeveel banen) gaat het ons ook om de kwaliteit. We zijn niet alleen van het tellen, maar juist ook van het vertellen. De impact van werken bij Specialisterren is veel groter dan het hebben van een hoogwaardige, betaalde baan. Werken bij Specialisterren voegt veel positieve waarde toe aan het leven van onze medewerkers. Met onze medewerkersenquête maken we effecten van arbeidsparticipatie expliciet.

Effecten arbeidsparticipatie Specialisterren:

  • Groter zelfvertrouwen
  • Kwaliteit van leven neemt toe
  • Hoger besteedbaar inkomen
  • Persoonlijke groei
  • Toekomstperspectief & stabiliteit
  • Beter contact familie en vrienden
  • Groter sociaal netwerk
  • Actiever sociaal leven
  • Grotere zelfstandigheid

WILT U CONTACT MET SPECIALISTERREN?   CONTACTFORMULIER