skip to Main Content
SHARE THISDELEN OPLINKEDIN

Specialisterren behoudt hoogste status PSO Trede 3

Als eerste ict-onderneming in Nederland ontving Specialisterren voor de tweede maal de hoogste erkenning, Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Het PSO-keurmerk maakt zichtbaar dat Specialisterren in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, de medewerkers op uitvoerend niveau hebben allemaal een vorm van autisme. Maar Specialisterren doet meer: ook in de eigen bedrijfsvoering heeft het bedrijf veel aandacht voor een veilig werkklimaat, aldus het auditrapport. Ook op die manier draagt Specialisterren bij aan de maatschappelijke integratie van medewerkers met autisme.

Al vanaf 2012 is Specialisterren een PSO-gecertificeerd bedrijf. Door met passie structureel invulling te geven aan social return draagt Specialisterren meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Specialisterren laat zien dat ondernemen in Nederland om de wereld rechtvaardiger en duurzamer te maken heel goed mogelijk is.

Beoordeling PSO-Nederland

Uit het auditverslag: “Het werkproces is compleet afgestemd op de doelgroep. Het gehele proces is ingericht op structuur. Werkpakketten worden opgeknipt en daar worden medewerkers met de vereiste competenties bij gezocht, medewerkers dragen geen persoonlijke verantwoordelijkheid, de werkplekken zijn afgestemd op de doelgroep, indien nodig hebben medewerkers nauwelijks klantencontact.”

Specialisterren vindt sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het bedrijfsmotto luidt dan ook: duurzaam ondernemen is investeren in mensen.

Wat is PSO?

Om socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer ondernemen. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen: deze bedrijven bieden duurzaam passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Vanaf het allereerste begin geeft Specialisterren volgens trede 3, de hoogste certificering, structureel invulling aan social return.

WILT U CONTACT MET SPECIALISTERREN?   CONTACTFORMULIER