skip to Main Content
SHARE THISDELEN OPLINKEDIN

Specialisterren opgenomen in Register Sociale Ondernemingen

Als eerste ICT onderneming in Nederland is Specialisterren ingeschreven in het Register Sociale Ondernemingen, het orgaan dat toeziet op naleving van de Code Sociale Ondernemingen. ‘We hebben de afgelopen jaren al veel erkenning gekregen, maar dit is beslist één van de mooiste en waardevolste’, zegt Sjoerd van der Maaden, oprichter van Specialisterren.

Door inschrijving in het Register laat Specialisterren zien dat zij de Code Sociale Ondernemingen van a tot z onderschrijft en dat de onderneming voldoet aan de toelatingscriteria van de code.

Onderscheiden

Sjoerd van der Maaden: ‘Een Code Sociale Ondernemingen is relevant. Sociaal ondernemen wordt een modewoord en daarom is het belangrijk om tot een breed gedragen code te komen zodat echte sociaal ondernemers zich kunnen blijven onderscheiden. Het Register onderschrijft dat.’

Klanten en Social return

Door testdiensten af te nemen bij Specialisterren dragen klanten en opdrachtgevers van Specialisterren aantoonbaar bij aan social return. De werkwijze is eenvoudig: door een opdracht uit te besteden aan Specialisterren zorgen klanten ervoor dat mensen met autisme een goede baan hebben. Opdrachtgevers hebben met Speciailsterren de garantie dat zij social return realiseren.

Toetsing door PwC

Het Register is een initiatief dat op verzoek van de landelijke organisatie Social Enterprise NL door een onafhankelijke commissie is ontwikkeld. PwC licht de ondernemingen door en toetst de sociale ondernemingen aan de hand van vastgestelde criteria. Deze hebben als doel om naleving van de principes uit de Code Sociale Ondernemingen te waarborgen.

5 Principes Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op vijf principes die de onderneming moet onderschrijven. Doel van de code is het creëren van herkenbaarheid en vertrouwen. De 5 principes zijn:

  1. Missie: geborgd en meetbaar. Oftewel: impact first.
  2. Stakeholders: bepaling en dialoog als weg naar systeemverandering.
  3. Financiën: in overleg en zorgvuldig afgewogen.
  4. Implementatie: registreren en reflecteren. Dit betekent actief delen: sharing is caring vindt Specialisterren.
  5. Transparantie: actief en toegankelijk. Openheid, openheid & openheid.

Specialisterren Transparant

Ook de social impactverslagen van Specialisterren zijn volgens de principes van de Code Sociale Ondernemingen opgesteld. Onze impact verslagen laten precies zien waar we voor staan: impact first.

WILT U CONTACT MET SPECIALISTERREN?   CONTACTFORMULIER