skip to Main Content
SHARE THISDELEN OPLINKEDIN

Specialisterren Social Impact Resultaten 2018: 2,3 miljoen SROI

Op 31 december 2018 werkten 39 ICT-professionals  met een vorm van autisme in de testfactory van Specialisterren. In totaal realiseerde Specialisterren in 2018 42 betaalde banen. Gedurende 2018 behaalde Specialisterren bijna 2,3 miljoen euro aan maatschappelijk rendement.

Hoge SROI

Specialisterren realiseert daarmee een zeer hoge SROI. Dat doen wij dankzij onze klanten die daarmee hun sociale gezicht laten zien. Klanten ontvangen voor hun investering het Specialisterren Social Return Certificaat waarmee zij precies zien hoeveel mensen er werken dankzij hun inkoopbeleid. Lees in het Social Impact Verslag 2018 meer over onze impact en de ervaringen van onze medewerkers.

Waardering & stabiliteit

Wij vroegen onze medewerkers naar de waarde die zij hechten aan hun baan bij Specialisterren. Eén van hen: ‘Doordat ik werk, draag ik bij aan deze maatschappij. Ik betaal belasting en heb meer te besteden. Ook draag ik bij aan de financiële gezondheid van een bedrijf dat in zichzelf maatschappelijk betrokken en relevant is. Dat voelt goed. Omdat ik niet meer dagelijks overprikkeld thuiskom, kan ik nu ook voorzichtig denken aan het oppakkken van vrijwiligerswerk naast deze baan of iets anders in mijn vrije tijd.’

Effecten arbeidsparticipatie Specialisterren

  • Groter zelfvertrouwen
  • Kwaliteit van leven neemt toe
  • Hoger besteedbaar inkomen
  • Persoonlijke groei
  • Toekomstperspectief & stabiliteit
  • Beter contact familie en vrienden
  • Groter sociaal netwerk
  • Actiever sociaal leven
  • Grotere zelfstandigheid

WILT U CONTACT MET SPECIALISTERREN?   CONTACTFORMULIER