skip to Main Content
SHARE THISDELEN OPLINKEDIN

Succesvolle samenwerking Specialisterren en Stichting Bibliotheek.nl (BNL)

Sociaal onderneming Specialisterren voerde in korte tijd voor een grote groep openbare bibliotheken een websiteconversie uit. Een foutloos uitgevoerde en omvangrijke operatie van hoge kwaliteit volgens Stichting Bibliotheek.nl. “De planning was tot op de dag nauwkeurig.”

Ruim zestig bibliotheken gingen onlangs over op een nieuwe digitale infrastructuur, zonder dat leden van de bibliotheek er iets van merkten. Specialisterren, een softwaretestbedrijf waar mensen met autisme testwerkzaamheden uitvoeren, was verantwoordelijk voor de migratie naar de nieuwe web omgeving. Een omvangrijk project waarbij op zestig plaatsen alles in een keer perfect in orde moest zijn. Leo Schutte, projectleider Stichting Bibliotheek.nl (BNL): “Elke website heeft eigen verborgen content. Van te voren is dus lastig precies in te schatten om hoeveel werk het gaat. Tegelijk moet wel gewerkt worden met harde deadlines. Specialisterren heeft dat adequaat ter hand genomen en wist tot op de dag nauwkeurig een planning te maken. Specialisterren kan ook goed piekmomenten opvangen en daarvan stond dit project bol.”

Virtuele teams

Specialisterren werkt met virtuele teams. Of het gaat om testwerkzaamheden of aan testen verwante diensten: piekmomenten worden naadloos opgevangen, zegt Hein Masseling, manager operations bij Specialisterren. “Wij richten de werkzaamheden zo in dat medewerkers met autisme de taken en verantwoordelijkheden goed aan kunnen. De kunst is om beperkingen van mensen weg te laten vallen en hen te laten excelleren. Tegelijk plannen wij projecten zodanig in dat deadlines worden gehaald en onze diensten perfect worden uitgevoerd. Elke klant heeft een eigen, dedicated team dat, afhankelijk van het moment en de wensen van de klant, voortdurend qua grootte wordt aangepast.”

Voor een uitgebreider verhaal zie het Sociaal Jaarverslag 2014.

WILT U CONTACT MET SPECIALISTERREN?   CONTACTFORMULIER