skip to Main Content
SHARE THISDELEN OPLINKEDIN

Uitreiking nieuw magazine Sociaal ondernemen & autisme

Utrechts wethouder Werk en Inkomen & voormalig Tweede Kamerlid GroenLinks Linda Voortnam nam op het symposium10 Jaar Sociaal Ondernemen met Impact het eerste exemplaar van het magazine over sociaal ondernemen & autisme in ontvangst.

Tijdens het drukbezochte symposium, dat plaatsvond in het SIF/Utrecht, werd ook het tienjarig bestaan van Specialisterren gevierd. Bedankt klanten en relaties voor jullie mooie cadeaus en lieve en enthousiaste felicitaties!

Sociaal ondernemen & ICT

Sociaal ondernemen & ICT was het centrale thema van de dag. Secretaris generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Maarten Schurink, warm pleitbezorger van de nieuwe economie, benadrukte de maatschappelijke relevantie van sociale ondernemingen en Specialisterren in het bijzonder.

Cloudstrateeg en directeur Weolcan Michiel de van der Schueren ging in op de aansluiting van Specialisterren als bedrijf waar mensen met autisme werken (die gebaat zijn bij structuur en voorspelbaarheid) bij de dynamische ICT- en online wereld. Een schijnbare tegenstelling die Specialisterren met haar typische bedrijfsstructuur moeiteloos weet te overbruggen. Specialisterren past goed bij moderne BtoB organisaties omdat het softwaretestbedrijf bij uitstek wendbaar en flexibel is.

Bouwen aan een nieuwe economie

Software testbedrijf Specialisterren is een sociale onderneming met impact: mensen met autisme doen hooggekwalificeerd software testwerk, hebben een vaste baan en inkomen. Specialisterren ontving o.m. de Participatie Award uit handen van koningin Máxima, werd uitgeroepen tot Gamechanger die de status quo uitdaagt en McKinsey & Company kwalificeerde Specialisterren als Society Changer die bijdraagt aan de oplossing van het vraagstuk van arbeidsparticipatie.

Waar staan wij?

In 2018 is Specialisterren een succesvolle sociale onderneming met ongeveer vijftig medewerkers. Onze klanten maken werkgelegenheid met een sociaal gezicht mogelijk: door samen te werken met Specialisterren realiseren opdrachtgevers social return, vergroten hun impact en dragen bij aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen.

WILT U CONTACT MET SPECIALISTERREN?   CONTACTFORMULIER