skip to Main Content
SHARE THISDELEN OPLINKEDIN

Het begint allemaal met een zeilreis rond de wereld. Ict-er Sjoerd van der Maaden en zijn gezin met drie puberzonen hebben een geweldige tijd. Als kers op de taart komt Sjoerd boordevol inspiratie terug. Zijn jongste zoon met een vorm van autisme blijkt zich aan boord gedurende dat jaar ontzettend goed te ontwikkelen.

Bij Sjoerd ontstaat het idee voor Specialisterren en het bijzonder bedrijfsconcept om mensen met autisme hun kwaliteiten optimaal te laten ontwikkelen. Sjoerd: “Als je stressfactoren wegneemt en een positieve insteek en vertrouwen vooropstelt, komen mensen met speciale behoeften beter tot hun recht.” Een uniek bedrijf gericht op het optimaal benutten van talenten van mensen met autisme wordt daarmee een feit.

Iedereen anders

Sjoerd: “We richten ons op de sterke kanten van onze medewerkers en zorgen ervoor dat deze optimaal tot hun recht komen. Dat betekent niet pamperen en hen apart zetten, maar de werkplek en -instructies inrichten op de beperking van mensen om zo hun kwaliteiten naar voren te laten komen.”

Hij waakt ervoor om eendimensionaal te denken over autisme. ”Je kunt niet alle mensen met een vorm van autisme over één kam scheren. Iedereen is weer anders. Het is aan ons als samenleving om uit te zoeken waar mensen goed in zijn en om er iets mee te doen.”

Keurslijf loslaten

Mensen heb je in alle smaken, autisme of niet, zegt Sjoerd. “Juist door het loslaten van vaste denkpatronen die mensen ‘zonder’ beperking nogal eens hebben – en proberen je in te leven in mensen met een zogenoemde beperking – is het mogelijk om het keurslijf van het reguliere bedrijfsleven en diens eisen los te laten. Waarmee naar mijn idee geen speciaal bedrijf is gecreëerd, maar gewoon een werkplek waar iedereen tot zijn of haar recht komt.”

Opbouw professioneel testcentrum

Na terugkomst in 2008 maakt Sjoerd zijn plannen waar en bouwt de organisatie op. De eerste stap is de mogelijkheden verkennen voor een testfactory. Het principe van een testfactory is dat mensen niet standaard bij de klant op locatie werken, maar in de testfactory – dus op afstand van de klant – de testdiensten verrichten. Deze werkwijze vindt Sjoerd bij uitstek passen bij mensen met autisme. Zijn ideeën worden goed ontvangen en in 2009 volgt de officiële oprichting van Specialisterren BV. Ook worden de eerste kandidaten geworven en geselecteerd.

Na een opleiding tot tester aan Specialisterren Academy komen in 2010 de eerste zeven testers in dienst. Later in het jaar start een tweede groep van acht kandidaten met de opleiding tot ISTQB gecertificeerde tester. Het pand aan de Utrechtse Jagerskade wordt in oktober van datzelfde jaar betrokken. Specialisterren blijft groeien en de verhuizing medio 2015 naar het nieuwe pand aan de Kobaltweg in Utrecht markeert een volgende stap in onze professionele bedrijfsvoering. Eind 2017 werken al 36 testoperators, testengineers en testanalisten met een vorm van autisme bij Specialisterren.

10 Jaar Specialisterren

In 2018 vierden we ons tienjarig bestaan. Met onze medewerkers vierden we dat met taart tijdens de speciale Friends & Family Dag. Tijdens het symposium Sociaal ondernemen & ICT op 26 november 2018 in het SIF/Utrecht vierden we ons 10-jarig bestaan met onze klanten en relaties. Dat hebben we geweten! De belangstelling was overweldigend en de warme woorden en felicitaties waren hartverwarmend.

Met veel dank aan onze sprekers: secretaris-generaal van het Minsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Maarten Schurink, warm pleitbezorger van de nieuwe economie, en cloudstrateeg en directeur Weolcan Michiel de van der Schueren.

Utrechts wethouder Werk en Inkomen en voormalig Tweede Kamerlid GroenLinks Linda Voortman nam het eerste exemplaar van het magazine over sociaal ondernemen en autisme in ontvangst.

WILT U CONTACT MET SPECIALISTERREN?   CONTACTFORMULIER